• Academie voor Klassieke Homeopathie

  Op de website van de Academie voor Klassieke Homeopathie vindt je inhoudelijke informatie over de opleiding, de visie, de eclectische benadering, de speerpunten in het onderwijs, open dagen en korte cursussen. De Academie voor Klassieke Homeopathie:

  • Is een door de NVKH erkende beroepsopleiding, waar je in vijf tot zes jaar wordt opgeleid tot klassiek homeopaat. Na het behalen van het diploma kun je een praktijk starten als klassiek homeopaat. Dankzij deze erkenning worden consulten van patiënten (geheel of gedeeltelijk) vergoed door zorgverzekeraars. 
  • Is een door het CRKBO erkende beroepsopleiding.
  • Heeft bovendien als doel de bekendheid van én kennis over homeopathie vergroten. Daarom organiseren wij cursussen voor belangstellenden, die meer wil weten over homeopathie en de toepassingsmogelijkheden ervan.
  • Organiseert jaarlijks diverse nascholingen voor afgestudeerde homeopaten en andere therapeuten.

  Read More

 • Over mij

  Mijn naam is Mireille Veninga-Peeren.

  Moeder van drie opgroeiende kinderen en 1 engelenkindje. Ik ben getrouwd met een zeeman. We hebben een super lieve Bulgaarse Berghond, twee katten en een hamster...

  Sinds 2011 run ik mijn praktijk voor gezinshomeopathie en speltherapie. In 2018 is daar een voedings- en leefstijlspecialisatie van 3care aan toegevoegd.

  Zo kan ik een compleet pakket bieden voor zowel baby's kinderen als hun ouders.

  In 1999 studeerde ik af aan de Hanzehogeschool te Groningen, richting SPH en heb in velerlei werkgebieden ervaring opgedaan, waaronder de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, psychiatrie, peuterspeelzaalwerk en ambulante zorg met betrekking tot autisme, autisme spectrum, ADHD en andere aanverwante stoornissen, rouw en rouwverwerking bij kinderen. 

  Als moeder van kinderen op de basisschool was ik nauw betrokken bij de vrijeschool en haar antroposofische visie op leren en leven. Inmiddels ben ik een soort jeugdherberg waar pubers in en uit vliegen en mag ik me betrokken voelen bij de bijzonder moderne school !mpulse Leeuwarden. Waar de opgroeiende mens centraal staat, waar ze kinderen niet alleen voorbereiden op de maatschappij, maar simpelweg de maatschappij ZIJN.

  Nadat mijn eigen kind volledig herstelde van klachten in het autisme spectrum, na behandeling bij een homeopaat, ben ik zelf homeopathie gaan studeren. 

  Ook ben ik ervaringsdeskundige op het gebied van ADHD en Hoogbegaafdheid en heb hiervan in relatie tot homeopathie mijn specialistatie van gemaakt.

  In 2013 studeerde ik af, aan de Academie voor Klassieke Homeopathie -AvKH- te Zwolle.

  Naast de specifiek homeopatische vakken wordt er op de AvKH ook gedegen medische vakken gedoceerd, waardoor ik een brede visie en ruime ervaring heb ontwikkeld op ziekte en gezondheid en de behandeling van alle voorkomende klachten. Uiteraard ben ik in het bezit van alle door de overheid vereiste medische en psychosociale certificaten.

  Het voelde toen en nu nog steeds, alsof ik een prijs gewonnen heb. Iedere dag mag ik doen waar mijn hart ligt en veel grote en kleine mensen helpen bij het herstellen van hun klachten of de uitdaging ondersteunen, gezond te blijven.

   

   

  Read More

 • Tarieven en vergoedingen

   

   

  Read More